KS MAS Ústecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Ústeckého kraje

Přihlásit se

Aktuality

Volba do orgánů NS MAS

Dne 23.1.2019 byli na Valné hromadě KS MAS Ústeckého kraje voleni zástupci do orgánů NS MAS. Členem Výboru NS MAS byl zvolen za MAS Český sever, z.s. Ing. Mgr. Marek Hartych a jako náhradník člena Výboru byla zvolena Ing. Eva Hamplová, předsedkyně KS MAS.

Semináře – Zahájení činnosti mladého zemědělce

Rubriky:Aktuality

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s MAS Ústeckého kraje Vás srdečně zvou na Seminář k dotačnímu titulu: Zahájení činnosti mladého zemědělce 29.2. od 13:00 – Jílové u Děčína : ZČMZ pozvanka Labske skaly 8.3. od 10:00 – Žatec : ZČMZ pozvanka Vladař

Příspěvek

Prezentace metodiky na konferenci k projektům spolupráce

Rubriky:Aktuality
IMG_9985

V rámci realizace projektů spolupráce z 22. kola Programu rozvoje venkova pořádalo Ministerstvo zemědělství Konferenci k projektům spolupráce 8. 6. v Choceradech. Za naši koordinační skupinu se prezentace výstupu – metodiky ujal zástupce MAS Cínovecko Ing. Emil Machálek, CSc.

Příspěvek

Společný výstup projektu

Rubriky:Aktuality, Projekt spolupráce - 22. kolo
titulka-metodika

Na pátém zasedání koordinační pracovní skupiny všechny MAS odsouhlasily výstup projektu spolupráce, který budou prezentovat na konferenci dne 8. června v hotelu Naháč, Chocerady. Výstupem je  doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014- 2020 (SCLLD) s využitím zkušeností (příkladů dobré i …
Celý příspěvek