KS MAS Ústecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Ústeckého kraje

Přihlásit se

Šesté setkání koordinační skupiny projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“

« Zpět k akcím
Tato akce již proběhla.
Akce:
Šesté setkání koordinační skupiny projektu „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“
Zahájení:
14.5.2015 10:00
Ukončení:
14.5.2015 13:00
Aktualizace:
4.5.2015
Místo konání:
Adresa:
Mapa Google
Lázeňská 21
41701 Dubí
Česká republika

Program jednání:

1) Kontrola plnění úkolů z minulé KPS
2) Stav přípravy společného výstupu – shrnutí závěrů pro presentaci
3) Organizační zajištění presentace na konferenci k ukončení projektu 8.6.2015, Hotel Akademie Naháč, Chocerady
4) Příprava žádosti o proplacení partnerskými MAS
5) Různé
- Zpráva H.Dufkové o jednání Výboru NS MAS ČR
- Dotace MAS z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
- Předběžné alokace pro MAS z PRV a jednotlivých OP
- Valná hromada NS MAS ČR (8.6.2015, společně s konferencí k ukončení projektu)
- Postup standardizace a příprava na předkládání SCLLD ke schválení
- Příprava na účast na výstavě Země živitelka 27.8.-1.9. 2015

Potvrzení účasti s uvedením počtu účastníků zašlete nejpozději do 11.5.2015na adresu: rackovicova@mesto-dubi.cz.

iCal import + Kalendář Google

Přílohy

Akce