KS MAS Ústecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Ústeckého kraje

Přihlásit se

Srbové zakládají místní akční skupinu po českém vzoru

Rubriky:Aktuality

Ústecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Jižního Banátu na projektech rozvojové spolupráce. Cílem letošního projektu je správně nastavit a zahájit proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

 Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 navštívil pracovní tým Ústeckého kraje partnerský region Vršac v Jižním Banátu v Srbsku, kde se setkal se svými srbskými kolegy, aby společně zahájili projekt pod názvem Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how.

 Srbští partneři chtějí získat zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny (MAS = LAG – Local Action Group) jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí. Kompletní pracovní skupina je složená z českých a srbských aktérů činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru tak, aby byl naplněn základní princip místního partnerství.

Při své první návštěvě pracovní skupina jednala s aktéry o aktuálních rozvojových dokumentech regionu Vršac, byly představeny základní principy založení a vlastní činnost místní akční skupiny v České republice, celá pracovní skupina pak navštívila tři oblasti v regionu (Zlatá hora, Modré údolí a Sluneční horizont) a místní zemědělce, podnikatele, subjekty cestovního ruchu, kteří by se mohli stát potenciálními členy vznikající místní akční skupiny.

V červnu proběhne studijní cesta srbských partnerů do Ústeckého kraje, kde bude připraven program s příklady dobré praxe v regionech MAS Český sever a MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Místní akční skupina je zakládána jako společenství občanů, neziskového sektoru, firem a veřejné správy, které poté spolupracuje na rozvoji svého regionu a je aktivní při získávání finanční podpory z evropských i národních programů.

Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.

Zpracovala:

Mgr. Petra Ludwigová

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.