KS MAS Ústecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Ústeckého kraje

Přihlásit se

Společný výstup projektu

Rubriky:Aktuality, Projekt spolupráce - 22. kolo
titulka-metodika

Na pátém zasedání koordinační pracovní skupiny všechny MAS odsouhlasily výstup projektu spolupráce, který budou prezentovat na konferenci dne 8. června v hotelu Naháč, Chocerady. Výstupem je  doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014- 2020 (SCLLD) s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007-2013.

Zpracovaná příručka Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007-2013 je určena především pro Místní akční skupiny sdružené v Krajském sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje. Protože se jedná o veřejný dokument, který bude publikován i na web stránkách Národní sítě MAS ČR ji budou moci využít i ostatní MAS. První část je věnována meta-evalauci Střednědobých hodnocení Strategických plánů Leader zpracovaných podpořenými MAS v první polovině programového období 2007-2013, druhá část se zabývá problematikou monitoringu a evaluace v nových podmínkách programového období 2014-2020, formovaném na základě Strategie Evropa 2020,aplikace principu územní dimenze uplatňované prostřednictvím integrovaných nástrojů, konkrétně pro rozvoj venkova Komunitně vedeným místním rozvojem. Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014-2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci.

Závěry obou klíčových částí

  • Hodnocení zkušeností získaných v oblasti monitoringu a evaluace průběhu realizace Strategického plánu Leader (dále SPL) 2007-2013
  • Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategického plánu 2007-2013 a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020

jsou shrnuty do konkrétních bodů shrnujících doporučení jak pro řídící orgány (MZe, MMR), tak pro Místní akční skupiny, jako nositele Komunitně řízeného místního rozvoje zodpovědné za realizaci Strategie jeho uplatňování. První úrovní jsou závěry z meta-evaluace, které byly hlavním podkladem pro přípravu doporučující metodiky pro další období a formulaci doporučení pro programové období 2014-2020.

Přílohy

pdf
Společný výstup - metodika643 kB

Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020 (SCLLD) s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007-2013.

pdf
Společný výstup_FINÁL713 kB

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.